Prémium futónaptár

Igénylés

Futónaptár Facebook

Futóverseny kereső

Futónaptár havi bontás

Futás info

futónaptár
vége2017. szeptember 16. (szo), 08:0010 / 21.1 / 30 / 60kmVelenceTovábbi infoCímke , , , , , , , ,

A futás részletei

Verseny neve:
Velencei-tó Szupermaraton - 8. Velencei Szupermaraton - BEAT THE LAKE/URALD A TAVAT

Időpont, helyszín:
Időpont: 2017.09.16.
Rajt időpont: 8:00
Rajt: Velence, Velence Korzó
Cél: Velence, Velence Korzó

A rajtidőpont és helyszín az esetleges útfelbontások, egyéb szempontok miatt még változhat!

Az előnevezett versenyzők rajtszáma/rajtcsomagja 2017.09.16.-án reggel a heyszínen felállított versenyközpontban személyes okmányok alapján. Illetve a verseny előtti héten egy általunk megjelölt időkapuban a Decathlon partnerünknél.

Táv, útvonal:
10km táv: 10 km - Rajt/Cél: Velence, Velence Korzó
Félmaraton táv: 21,1 km - Rajt/Cél: Velence, Velence Korzó
Tókör: 30km - Rajt/Cél: Velence, Velence Korzó
Dupla tókör: 60km - Rajt/Cél: Velence, Velence Korzó
Tókör váltó: 30km - Rajt/Cél: Velence, Velence Korzó
Dupla tókör váltó: 30km - Rajt/Cél: Velence, Velence Korzó

Kérünk mindenkit, hogy a helyszíni beazonosításhoz hozzon magával bármilyen személyi azonosításhoz megfelelő okmányt! A rajtcsomagokat kizárólag azonosítás után áll módunkban átadni.

Ha bármelyik távra jelentkeztél, akkor a futómezt és a méretet a nevezés leadásakor kell kiválasztanod. Utólag nincs lehetőség a módosításra. Megértésedet köszönjük!

Pálya és versenyinformáció:
Papp Gréta Patricia
info@velenceitomaraton.hu

Általános szabályok:
A Versenyszabályzatban nem tárgyalt esetekben nem áll módunkban segítségére lenni.

A Versenyszabályzat célja
Sportszerű légkört teremteni a versenyen.
Gondoskodni a versenyzők biztonságáról, védelméről és a versenyek színvonalának folyamatos emeléséről.
A hangsúlyt a versenyzők képességére, teljesítményére helyezni versenyzési szabadságuk túlzott mértékű korlátozása nélkül.
Meghatározni a versenyek technikai valamint személyi feltételeit és érvényesíteni ezeket.
Szabályozni a szervezők és versenybírók tevékenységét.
Megbüntetni azokat, akik a Versenyszabályzatban foglaltakat megszegik.

Eredmények, eredménylista:
A verseny eredményeit az eredménylista rögzíti.
A hivatalos eredménylistát az informatikai stáb készíti el és azt az adott futam lezárta után maximum 10napon belül, de lehetőleg az utolsó futó beérkezését követően publikálja azt.
A hivatalos eredménylista tartalmazza az adott futamon elindult versenyzők
névsorát elért helyezésük szerinti sorrendben,
rajtszámát,
elért időeredményét (a kizárt versenyző időeredményét is, ha a versenypályán végigment).
Az informatikai stáb a vezető versenybíró által jóváhagyott hivatalos eredménylistát legkésőbb az eredményhirdetést követő napon!

Díjazás
A versenyzők díjazása a szervezőbizottság feladata.
A versenyzőket a különböző futamokon a versenykiírásban meghatározott díjazásban részesítjük.

Befutóérem minden célba érkezőnek jár. Távonként és kategóriánként az első három helyezettet érem, míg az abszolút győzteseket eltérő díjazásban részesítjük.

A díjak kiosztása a helyszínen történik! Kérünk minden versenyzőt, hogy a lehetőségeik szerint vegyenek részt az eredményhirdetésen, a továbbiakban nem áll módunkban az át nem vett díjakat kipostázni. Személyesen átvehetőek lesznek a székesfehérvári irodánkban.

Óvási eljárás
Óvni a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése miatt lehet.
Óvást a versenyző vagy képviselője nyújthat be.
Óvást az óvást benyújtó vagy az óvásban érintett versenyző célbaérkezése, vagy az óvás tárgyát képező hivatalos közlemény kihirdetése, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutása után legkésőbb 30 perccel lehet benyújtani.
Az óvási díj összegét a főszervező határozza meg.
Az óvást írásban kell benyújtani a nevezési sátorban, vagy közvetlenül az óvási bizottság valamely tagjának az óvási díjjal együtt.
Az óvásnak tartalmaznia kell
azt a szabályt, amit megszegtek,
az eset helyét,
az eset időpontját,
az esetnél érintett személyek nevét vagy rajtszámát,
a tanúk nevét vagy rajtszámát,
a tények leírását, ha szükséges, rajzzal szemléltetve,
az egyéb bizonyítékokat.
Az óvás benyújtása után az óvási bizottság vezetője összehívja a bizottság tagjait, hogy megismerjék az óvással kapcsolatos bizonyítékokat.
Valamennyi, az óvásban érintett személy és megnevezett tanú számára lehetővé kell tenni, hogy tanúskodhassanak az óvási bizottság tanácskozásának helyszínén és idejében. Ha közülük valaki nem tud jelen lenni, akkor tanúvallomását még az óvási bizottság ülése előtt, írásban benyújthatja.
Az óvási bizottságnak azon tagja nem vehet részt az óvási eljárásban
aki, vagy akinek a hozzátartozója az óvási eseményben érintett,
aki, vagy akinek a hozzátartozója ugyanannak a sportegyesületnek tagja, mint az óvásban érintett egyik fél,
akinek az óvás elfogadásához vagy elutasításához érdeke fűződik,
akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.
Ha az óvási bizottság valamely tagját a fentiek alapján ki kell vonni az eljárásból, akkor helyette új tagot kell kinevezni a bizottságba.

Részvételi jogosultság:
Versenyen csak az a versenyző indulhat, aki arra benevezett, magát regisztráltatta és rendelkezik a regisztrációnál megkapott rajtszámmal.
Egyéni versenyeken minden versenyző csak a saját korosztályában indulhat.
Az online nevezettek nevezése csak akkor érvényes ha a nevezési díjat a regisztráció során kiegyenlítette.
A nevezési díjak visszautalására nincs lehetőség.
Az online nevezési időszak alatt befizetett összegeket nem áll módunkban visszautalni.
A visszaigazoló e-mail bemutatása mobiltelefonon is lehetséges!

Futófelszerelés:
A versenyzőnek viselni kell futás során az öltözete mellső oldalán eredeti állapotú, a szervezőktől az adott futamra kiadott saját rajtszámát úgy, hogy annak teljes felülete látható legyen.

Célba érkezés:
A versenyző hivatalosan akkor ér célba, amikor törzsének valamely része – kivéve a vállat és a csípőt – eléri a célvonal elején átmenő függőleges síkot.
A célvonal elejét a befutás irányából kell értelmezni.
A célba érkezés sorrendjét a célbíró dönti el.
Holtversenyt a célbíró abban az esetben ítélhet, ha a versenyzők között a célbaérkezéskor olyan kicsi a különbség, hogy a köztük levő sorrend kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Versenyző kötelezettségei:
A versenyző köteles mindenkor a Versenyszabályzat előírásait – és különösen az e fejezetben foglaltakat – maradéktalanul betartani.
A versenyző köteles
a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
versenyzőtársaival, a szervezőkkel, a versenybírókkal és a nézőkkel tisztelettudóan viselkedni,
saját felszerelésének szabályosságáról és biztonságosságáról gondoskodni,
a verseny ideje alatt az időmérésre szolgáló, saját részre kiadott, egyedi azonosító berendezést a bokáján – vagy a versenykiírásban megjelölt egyéb helyen – viselni,
a versenybírók utasításait követni,
a szervezőbizottság által kijelölt versenypályán végigmenni,
a verseny feladását a hozzá legközelebbi versenybírónak jelenteni, rajtszámát haladéktalanul leadni, és a versenypályát azonnal elhagyni,
A versenyzőnek tilos
balesetveszélyt vagy balesetet előidézni,
más testi épségét vagy egészségi állapotát veszélyeztetni,
a többi versenyző haladását és versenyzését akadályozni,
meg nem engedett segítséget igénybe venni, úgymint
bármely – nem versenyző – személytől iramdiktálást,
frissítő segítséget bármely személytől, bármely módon, kivéve a frissítőállomások területén a minden versenyző számára egyöntetűen biztosított feltételeket,
Tilos a versenypálya bármely pontján bármely módon a versenyzőt kísérni.

Egészségügyi követelmények:
A versenyző felelős azért, hogy edzettségi állapota alkalmassá tegye a versenyzésre.
A versenybíró felszólíthatja a versenyzőt a verseny feladására, ha annak egészségi vagy fizikai állapota ezt indokolttá teszi. A versenyzőnek ebben az esetben fel kell adnia a versenyt és a rajtszámát le kell adnia.

A versenyen kizárólag saját felelősségére indul, melyet elismer a regisztráció során.
A regisztrációval kötelezettséget vállal a verseny nevezési díjának megfizetésére és lehetőségeinek megfelelően a verseny teljesítésére. A regisztráció át nem ruházható és nem módosítható a verseny előtti egy hónapban.
A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát!

Tisztelettel,
velenceitomaraton.hu csapat

Megosztás